Μία μικρή αποδελτίωση από links και tweets σχετικά με το web3.
ένα Ethereum-based twitter
Τα τουβλάκια lego του web3. (τουβλάκια, όχι σουβλάκια! 😆)
NFTs, NFTs, NFTs
Όλοι μιλάνε για τα NFTs. Τι ακριβώς είναι, γιατί είναι σημαντικά, τι μπορείς να κανείς με αυτά τώρα και τι θα μπορείς στο μέλλον;
Την εβδομάδα που μας πέρασε, το ConstitutionDAO συγκέντρωσε περισσότερα από 46 εκ. δολάρια για να αγοράσει σε δημοπρασία μία σπάνια, πρώτη έκδοση του Σ…
DAOs, DAOs, DAOs
Τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτά και γιατί είναι σημαντικά;
See all